سفارش تبلیغ
صبا ویژن
یک بغل فاصله
پنج شنبه 92 آذر 21 :: 10:55 عصر :: نویسنده : امیر اقاجانی

پسر اص? نبا?د خوشگل باشه با?د جذاب باشه … وقت? از دستت ناراحت م?شه ابدا نبا?د بهت ب? احترام? کنه ?ا چ?ز? بگه فقط با?د طور? نگات کنه که قلبت از ترس ب?فته تو کفشت… هم?شه برا? د?گران با?د اخم داشته باشه اما وقت? خودتو و خودش تنها??د،نگاش مهربونتر?ن نگاه دن?ا بشه… زرت و زرت نبا?د بگه دوست دارم,دوست دارماش با?د ک?م?ا باشه ، براشون ارزش قائل باشه … وقت? بهش زنگ م?زن? و م?گ? دلم گرفته ، م?خوام برم پ?اده رو? با?د بگه : شما ه?چ جا نم?ر? تا ب?ام دنبالت با هم بر?م… هم?شه با?د حواسش بهت باشه ، حت? وقت? کنارت ن?ست… پسر? که برات غ?رت? نشه ، بذاره تو خ?ابون رژ قــــــــزمز ج?غ بزن? ، به لباسات گ?ر نده ، وقت? بلند بلند جلو همه م?خند? حرص نخوره ، ا?ن پسر اص? دوس داشتن? ن?س… آره عزیزم♥
موضوع مطلب :درباره وبلاگ

من همونیم که تنهایی رو یه سر کشید
پیوندها
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آمار وبلاگ
بازدید امروز: 31
بازدید دیروز: 42
کل بازدیدها: 41079دانلود آهنگ جدید


آهنگ و کد آهنگ
سامان جلیلی : احساس آواره